Nuffnang Ads

Selasa, 1 Januari 2013

Riwayat Ringkas Imam Muslim Dan Imam Abu Daud

Salam sejahtera....

     Kali ini aku mahu kongsikan nota dari buku Hadis 40. Riwayat ringkas Imam Muslim dan Imam Daud....

Imam Muslim
( 204 - 261 Hijrah bersamaan 819 - 874 Masihi )

Nama penuh Imam Muslim ialah Abu Al-Hysain Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi Al-Naysaburi. Beliau seorang imam hadis yang terkemuka sesudah Imam Bukhari. Beliau berguru kepada Imam Bukhari dan kitabnya yang termashur ialah Kitab Shahih Muslim yang disusun dalam tempoh 12 tahun. Beliau wafat pada tahun 261 Hijrah dalam usia 57 tahun.


Imam Abu Daud
( 202 - 275 Hijrah bersamaan 817 - 888 Masihi )

Nama penuh Imam Abu Daud ialah Sulaiman Bin Al-Shuaib Bin Ishak Al-Sadi Al Sajistani. Beliau belajar hadis dari para ulamak Iraq, Kharasan, Sham, Mesir dan lain-lain. Karangan beliau yang mashur ialah Kitab Al-Sunan. Mengenai kitab ini beliau berkata, 'Aku tuliskan hadis Rasul S.A.W. sebanyak 500 000 hadis, kemudian aku pilih dan aku susun dalam kitab Al-Sunan ini sebanyak 4 800 hadis yang sahih sahaja atau mendekati yang sahih.' Diantara penetapannya ialah tiada dapat diqadakkan sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja. Beliau wafat di Basrah pada tahun 275 Hijrah dalam usia 73 tahun.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan